" Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz..."

Z Miłości powstałeś, z miłości będziesz sądzony i do Miłości powrócisz


Droga błogosławieństw to 
najpewniejsza droga do uświęcenia i zbawienia... bo niebo jest dla nas a

niebo jest tam gdzie jest Bóg.


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP